Liên hệ

Họ và tên: Trần Thị Thùy Dương

Số điện thoại: 01887887279

Địa chỉ: Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Email: sparklingstar1994@gmail.com

sparklingstar11694@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/sparklingstar11694?fref=nf

Twitter: https://twitter.com/sparklingstar94

Advertisements